Ang Unang Pinya
The First Pineapple
Page Image
Tagalog
Ito ang alamat ng pinya.
English
This is the legend of the pineapple.
By: joycemcorrea
next