Page Image
English
One day I heard my mom called
Tagalog
Isang araw tumawag yong mama ko
comment flag
previous

Immigrants from Philippines to Canada / imigrante galing sa Pinas papunta sa Canada
- page 1 -
next