قطره الماء
Goutte d'eau
Page Image
Arabic
هذا الكتاب يحكي عني قطرة من الماء تحب صديقاتها وفقدتهم بسب هطول الامطار.
French
Ce livre parle d'une goutte d'eau aimée par ses amis et perdue à cause de la pluie.
By: aliprence
comment flag
next