Những người bạn nhỏ
Little Friends
Page Image
Vietnamese
Đay là câu chuyện kể về những người bạn nhỏ của tôi. Chúng không quan tâm dù tôi giàu hay nghèo, sáng suốt hay tối dạ, thông minh hay ngốc nghếch.
English
Thi is a story about my little friends. they don't care if I rich or poor, clever or dull, smart or dumb.
By: maddie
comment flag
next